top of page

Integritetspolicy för Här & Du - Individuell Psykologi

Information om behandling av personuppgifter

På Här & Du - Individuell Psykologi insamlas endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja åtaganden gentemot dig och det intresse du själv uttrycker, t.ex. genom e-post eller kontaktformulär här på hemsidan, utifrån intresseavvägning. Med personuppgifter menas alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Personuppgiftsansvarig

Här & Du är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vår kontakt. Har du frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta mig på: josefin@harochdu.nu

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den behandling av personuppgifter som sker på Här & Du, dvs. ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade efter att vår kontakt är avslutad, vilket innebär att det du eventuellt skickar till mig via e-post eller kontaktformulär här på hemsidan raderas inom en månad efter avslutad kontakt.

Undantaget är de uppgifter som behöver lagras under en längre tid i enlighet med rådande lagar (Patientdatalagen, Bokföringslagen), utifrån rättslig grund. Detta sker först om vår kontakt övergår till en vårdkontakt, då uppgifter förs in i journalsystemet i samband med besök samt bokförs i ekonomisystemet, i samband med fakturering av besök. Om vår kontakt övergår till en vårdkontakt kommer du i samband med detta få utförligare information om vad som gäller kring sekretess, uppgifter som krävs enligt lag, uppgiftsskyldighet enligt lag samt lagringstid i enlighet med Patientdatalagen.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen avseende verksamhetens behandling av dina personuppgifter, och kan om du önskar kontakta dem.

bottom of page