top of page

Acceptans

En stor del av livet handlar om att våga ha tillit till det okända, vare sig det är vår egen framtid, inre processer eller aspekter av världen och vår existens som vi vet väldigt lite om. Eftersom så mycket också är i ständig förändring och utanför vår egen kontroll, är vi ofta hjälpta av att öva upp ett accepterande förhållningssätt till oss själva och tillvaron i stort.

En central del för att kunna växa och utvecklas i livet är också förmågan att släppa taget, men vad innebär det egentligen, i praktiken? Detta kan ske både i det lilla ögonblicket och i det stora sammanhanget; släppa taget om ett andetag för att kunna göra plats åt det nästa, liksom att släppa taget om att förgäves försöka kontrollera aspekter i tillvaron som vi kanske inte har något inflytande över.bottom of page