top of page

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro kan övas upp och utövas på en mängd olika sätt. I grunden handlar det om träning av vår uppmärksamhet, samt att öva på att notera och observera istället för att genast döma och värdera, vilket oftast sker instinktivt för oss. Det handlar även om att kunna skifta fokus för uppmärksamheten, t.ex. mellan det som pågår i det inre och det som pågår i det yttre.

Vanligtvis har vi vår ”autopilot” på i vardagen, när vi utför våra dagliga rutiner samt i det vi tänker och känner. Det kräver mindre energi av oss och underlättar på många sätt vår vardag, vilket gör det funktionellt ur ett evolutionärt perspektiv. Ibland kan det dock ställa till det för oss; t.ex. om vi hamnat i destruktiva tanke- eller beteendemönster så kan vi uppleva en kontrollförlust och känna oss utlämnade till det som pågår inom oss. Om vi ständigt planerar, fokuserar på problemlösning eller att på andra sätt hantera saker i det förflutna eller i den oskrivna framtiden riskerar vi även att gå miste om nuet, de erfarenheter och känsloupplevelser som finns att hämta här och nu. Det finns alltså flera anledningar till att skapa små utrymmen för att öva sig i medveten närvaro, något som dock kan kännas svårt och alltför utmanande till en början.


Precis som med alla nya färdigheter är A och O att utmana oss "lagom", dvs. steg som vi faktiskt är kapabla att ta här och nu, som kanske kräver lite extra av oss, men inte så pass stor ansträngning att det krävs stor motivation för att bli av. Det viktigaste är att få till små stunder av regelbunden övning, snarare än mycket vid få tillfällen eftersom det är genom detta som det slutligen kan bli en ny vana, som kommer alltmer naturligt för oss. I detta arbete är dock ofta förhållningssätten acceptans och compassion till stor hjälp, eftersom de kan hjälpa oss att vara ödmjuka inför utmaningen vi står inför samt att balansera våra försök till hållbar och långsiktig förändring.bottom of page