top of page

Tankar

Jämförelser, analyser, tolkningar - sånt som ofta pågår inom oss mer eller mindre konstant, oavsett vad vi är sysselsatta med. Ibland ytterst omedvetet och instinktivt, ibland plågsamt påtagligt och medvetet. Öka kunskapen och därmed förståelsen för denna del av dig själv, vilket med tiden kanske också kan göra det lite, lite enklare att försonas med dina tankar, som så ofta spelar en ytterst central roll i våra liv.

Vår tänkande hjärna är fantastisk - den kan fantisera, resonera och förflytta oss mellan tid och rum, ofta på bara någon bråkdels sekund. Den här förmågan kan också ställa till det för oss i vissa situationer och sammanhang. Ibland fastnar vi i oro inför framtiden, ältande av dåtiden eller kanske att mentalt försöka förstå oss själva eller en tuff livssituation här och nu. Eftersom det finns så otroligt mycket i livet som vi faktiskt inte fullt ut kan förstå, är det lätt att fastna i dessa tankegångar och göra allt vi och vår tänkande målfokuserade del av hjärnan kan för att bara förstå; vårt problem och vad som är "fel", hur vi släpper taget eller accepterar något inom eller utom oss själva. Detta kan paradoxalt nog göra att våra försök att lösa ett upplevt problem blir själva ”problemet”.


Om vi istället börjar rikta mer av vår uppmärksamhet till att uppleva vad som sker i kroppen eller tona in med våra sinnen, kan vi med tiden öva upp vår förmåga att grunda oss själva här och nu, och på så sätt stilla tjattret i vårt huvud. Tankar och impulser kommer fortsätta finnas där, men vi kan med tid och övning skapa ett litet utrymme till alla dessa virvlande och ständigt skiftande tankar och tolkningar, vilket gör att vi inte i lika stor utsträckning tar dem för en absolut sanning. Det gör oss med tiden lugnare i sinnet och det ger oss en större frihet att välja, och ta medvetna val som är lite mer förankrade i verkligheten som den faktiskt är, här och nu.

bottom of page