top of page
Landskap av vatten med omkringliggande grönbeklädda berg

Om 

Josefin Garberg som driver verksamheten Här & Du - Individuell Psykologi.

Josefin Garberg, leg. psykolog

Min vision & värdegrund

Min strävan i varje möte är att skapa en trygg plats där vi tillsammans kan utforska din situation, för att på så sätt också börja förstå dig på ett djupare plan och vad det är just du behöver för att må bättre. Det är ofta nödvändigt med en bred kartläggning inledningsvis för att få en övergripande bild och ökad förståelse för kärnan i ditt lidande. Utifrån det kan vi sedan landa i ett lämpligt behandlingsfokus samt vilka psykologiska perspektiv, metoder och övningar som vi tror blir mest hjälpsamma för dig. Det finns ofta flera olika spår att utforska på vägen mot ett ökat välmående och där lyssnar jag gärna in dig, dina preferenser och tidigare erfarenheter som kan avgöra vad vi väljer att testa först.

Min övertygelse är att vi behöver adressera både det allmänmänskliga och vad det innebär att vara människa i stort, eftersom detta kan hjälpa oss att förstå ditt lidande utifrån ett övergripande mänskligt och existentiellt perspektiv; och det unika i dig och din livshistoria, och vad det faktiskt innebär att vara Du, med allt det du är och har varit med om i livet fram tills nu. Detta eftersom det blivit en del av vår inlärningshistoria och därmed bidragit till att forma invanda, instinktiva reaktions-, tanke- och beteendemönster, samt föreställningar som ofta blivit till outtalade sanningar för oss själva.

 

I vår moderna tid har vi ofta kommit väldigt långt ifrån våra grundläggande mänskliga behov; antingen blir de bortprioriterade eller så har vi kanske helt tappat kontakten med dem. Det är fullt naturligt när vi blir överösta av intryck och föreställningar om hur livet "ska" se ut, eller lever livet utifrån en fullspäckad kalender, utan utrymme att stanna upp och känna in oss själva. Inom de flesta livsområden idag är det också stort fokus på prestation och ”effektivitet”, vilket gör att det blir allt svårare att hitta en plats där vi kan slappna av, bara få finnas till och skapa utrymme för vårt inre. Vi kan därför vara hjälpta av att medvetet och aktivt sträva mot att göra större plats för detta i våra liv, där vi för en liten stund kan rikta uppmärksamheten till vår kropp, våra sinnen och våra känslor. Denna aktivitet  bryter av och blir en motvikt till den annars vanligt förekommande mentala aktiviteten inom oss (som t.ex. planerande, problemlösande, värderande) och ett ständigt görande. 

Det allra viktigaste för mig är att skapa en plats där du kan känna dig trygg nog att våga öppna upp och adressera det du kanske mer eller mindre omedvetet har flytt ifrån under lång tid; kanske för att det är för smärtsamt, fyllt av skam, ångest eller någon annan upplevelse som känns obehaglig eller svår för dig att vara i kontakt med, av naturliga skäl. Men denna process sker självklart i samförstånd med dig, i den takt du känner dig redo för och helt på dina villkor.

Kort om min bakgrund

2019 - idag

Legitimerad psykolog sedan 2019, med störst erfarenhet inom primärvården och digital vård. Under denna tid har jag träffat många människor i åldersspannet 15 år - 89 år, med många olika former av psykisk ohälsa, kriser och sorg. I februari 2023 tog jag steget att starta eget företag,  där längtan efter att hitta ett hållbart sätt att arbeta som psykolog, där jag också kan stå för den vård jag erbjuder, var min allra största drivkraft.

2013-2018

Stockholms Universitet

Gick psykologprogrammet, med KBT-inriktning. Läste även en kurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som ingår i den s.k. tredje vågens KBT och idag är en mycket vanlig terapiform. Behandlingen inkluderar komponenter som acceptans, medveten närvaro, värderingar och att utforma steg i sin värderade riktning.

Fördjupade mig även i Compassionfokuserad terapi som sedan tidigare fångat mitt intresse, eftersom man adresserar självkritik och skam; komponenter som ofta vidmakthåller psykisk ohälsa och t.ex. gör det ännu svårare att ta sig ur en depression.

2004 - idag

Har sedan tonårstiden haft ett stort intresse av och engagemang för områden som tangerar psykologin. Dels  de ovan nämnda inre förhållningssätten och färdigheterna mindfulness (medveten närvaro), acceptans och självmedkänsla som blivit alltmer vanliga inslag i psykologisk behandling på senare år. Dels andra områden som fokuserar på att öka kontakten med kroppen, t.ex. yoga och medveten inkännande andning, eftersom det kan öka vår förmåga till känsloreglering, att lättare förstå och försonas med kroppens signaler samt att utveckla en känsla av lugn och trygghet. Jag har därför deltagit i mindfulness-kurser och nu närmast i tid genomgått en yogalärarutbildning med inriktning på yinyoga, som är en lugn, inkännande och meditativ yogaform.

Man Walking i Fields

Hör av dig!

Finns det någon tanke, fundering eller fråga som ligger och gror i dig så är du varmt välkommen att ta kontakt!

Tack för ditt meddelande!

bottom of page