top of page

Andetagets kraft

Inom både psykologisk behandling och i vår vardag kan det vara lätt att glömma bort vilken viktig roll vår kropp spelar, egentligen i allting. Denna sida är därför tillägnad något av det allra viktigaste i våra liv - vår kropp och vårt andetag, vilka är tätt sammanknutna med varandra.

Det är väldigt lätt att sinnet (vår tänkande, dömande och analyserande del av hjärnan) tar över, att vi nästan helt och hållet identifierar oss med våra tankar och allt tankarna säger till oss - om oss själva, om andra, om världen. En kontrast till detta är kroppen och allt det som pågår inom den. Återknyta kontakten med kroppen kan ta sig många uttryck.


Det är inte konstigt om du, precis som jag och många andra, behöver stöd och vägledning i övningen av detta skifte i vårt inre. Ett sätt kan vara att testa olika former och platser för yoga. Yinyoga är en lugn, inkännande och långsam yogaform, där det finns förutsättningar till en sorts förkroppsligad övning i att släppa taget, känna acceptans, våga känna tillit och tillförsikt; att verkligen få möjlighet att känna det i vår kropp snarare än att försöka förstå det på ett intellektuellt plan.


I yinyogan, precis som övriga yogaformer, ligger andningen och andetaget i fokus. Andningen spelar en central roll för att aktivera vårt inre trygghetssystem (det parasympatiska nervsystemet), känslan av lugn liksom att lösgöra spänningar i kroppen, och fördjupa vår kontakt med kroppen.


I vår moderna tid där det mesta sker väldigt fort, valmöjligheterna i vissa sammanhang är oändliga och vi får in en kopiös mängd av information och intryck, är det vanligt att bli frånkopplad från sitt inre, från sin kropps behov och signaler, känna förvirring, känna sig överväldigad eller avstängd. Då är det heller inte konstigt om man tappar kontakt med glädje och lust, sorg som är nödvändig för att kunna bearbeta en förlust och sedan komma vidare i livet, eller att man går upp i stress och känner kontrollförlust.


Oavsett psykiska besvär kan det däremot vara bra att också träna upp kontakten med, och relationen till, sin kropp. En enkel (men definitivt inte alltid lätt) övning är att öva oss på att regelbundet "checka in" med oss själva och det som pågår inom oss; att notera eventuella förnimmelser i någon kroppsdel, kanske en muskel som känns spänd eller öm; att scanna av en subtil eller påtaglig närvaro av en känsla eller tanke. Det kan också ske genom att uppmärksamma sin andning, att testa och se om det går att förnimma hur den känns och tar sig uttryck i kroppen; notera om andningen är långsam eller snabb, djup eller ytlig, om det kanske känns spänt eller tungt i bröstet, eller någon helt annan förnimmelse som du får fatt i. Ofta är en stor utmaning att just notera och känna, snarare än att börja tänka, analysera och värdera det vi upptäcker i samband med incheckningen.

bottom of page