top of page

Compassion

Lär dig mer om begreppet och förhållningssättet compassion (medkänsla), vad det innebär och hur du kan utveckla din förmåga att tillämpa det i ditt liv.

Att träna sig i (self) compassion, eller självmedkänsla, kan hjälpa oss att våga möta vårt inre utan att fly eller försöka undvika det som känns smärtsamt eller obehagligt – tankar, känslor, minnen, förnimmelser från kroppen eller något annat som känns svårt att närma sig. Detta kan med ett annat ord kallas inre exponering eftersom det innebär att vi utmanar oss själva i att blicka inåt och notera sådant vi vanligtvis kanske inte är medvetna om eller vill kännas vid.


Den här färdigheten är dels en nödvändighet för att vi ska kunna förändra delar av oss själva eller delar av vår tillvaro på ett hjälpsamt sätt genom att ta steg i önskad riktning. Dels är det ett sätt för oss att nå en genuin upplevelse av acceptans av det som har varit, det som är och det som kan komma. Eftersom det väcker motstånd är det också viktigt att vi är varsamma med oss själva i den processen och utmanar oss på en hanterbar nivå.bottom of page